Пазарни консултации

сеп 13

Покана за участие в пазарни консултации

ПОКАНА     за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана [...]

 
сеп 13

Покана за участие в пазарни консултации

ПОКАНА     за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект „Изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана [...]

авг 26

Покана за участие в пазарни консултации

Покана за провеждане на пазарни консултации по чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки относно предоставяне на предложения за индикативна цена на обществена поръчка с предмет: „Организация и управление на проект Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК –Видин “EООД, гр. Видин, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020