Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

25.09.2023г.
гр. Видин

Поради отстраняване авария на главен водопровод – ще бъде нарушено водоподаването по високите етажи на гр.Видин, както и на селата Сланотрън, Кошава, Гомотарци, Кутово, Антимово, Новоселци, Слана бара, Рупци и Акациево и кв.Нов път от 10:00 до 16:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

05.09.2023 г.

гр. Видин

Поради отстраняване авария на главен водопровод – ще бъде нарушено водоподаването по високите етажи на гр.Видин, както и на селата Сланотрън, Кошава, Гомотарци, Кутово, Антимово, Новоселци, Слана бара, Рупци и Акациево и кв.Нов път от 09:00 до 16:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

31.08.2023 г.
Отстраняване на аварии в ел.захранването на ПС „Войница“ – спряно е водоподаването за гр. Кула и селата Войница, Чичил, Цар Петрово, Тополовец, Старопатица и Бойница, до 20:00 часа на 31.08.2023 г.

повече информация