Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

11.05.2022 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф300 – спиране на водоподаването за част от ЗПЗ, кв.Нов път и селата Новоселци, Слана бара, Рупци и Акациево до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

28.04.2022 г.
гр. Видин

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ на жил. бл. „Гео Милев“ № 4 – спиране на водоподаването за част от ж.к. „Гео Милев“ на града от 9:00 до 12:00 часа.
с. Градец
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за част от втора главна улица на селото от 9:00 до 11:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

27.04.2022 г.
гр. Дунавци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул.“Добри Чинтулов“ – спиране на водоподаването за част от кв. „Гурково“ на града до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

26.04.2022 г.
гр. Дунавци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул Георги Димитров“ – спиране на водоподаването за част от кв. „Гурково“ на града до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

21.04.2022 г.

гр. Кула                                          

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за част от висока зона на града  до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

18.04.2022 г.

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ по ул. „Ал. Стамболийски“  – спиране на водоподаването за  ул. „Ал. Стамболийски“ и част от ж.к. „Васил Левски“ до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

14.04.2022 г.

гр. Видин

Поради профилактика на ел.мрежата със спиране на електрозахранването от „ЧЕЗ Разпределение“ ЕАД е възможно нарушено водоподаване по високите етажи на жил. блокове в града за периода от 15:00 до 16:30 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

13.04.2022 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 по ул. „Ильо Войвода“ – спиране на водоподаването за част от ж.к. „Крум Бъчваров“ на града до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

12.04.2022 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод по ул. „Елин Пелин“ – спиране на водоподаването за жил. бл. 120 апартамента, бл. 60-1 , бл. 60- 2 и жил. бл. 29 в ж.к. „Химик“  на града от 10:00 до 16:00 часа.

повече информация