Аварии

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476 .

 

 

яну 17

Отстраняване на аварии

с. Иново

Подмяна на тротоарен спирателен кран /ТСК / – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

гр. Димово

Отстраняване на авария на сградно водопроводно отклонение / СВО/ – частично спиране на водоподаването за града до 11:00 часа.

с. Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с.Черно поле

Отстраняване на авария в ПС „Белотинци“ към „ВиК“ – ЕООД, Монтана – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа на 18.01.2020 год.

 

 
яну 16

Отстраняване на аварии

с. Рабиша

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Бранковци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването зa селото до 14:00 часа.

с. Бойница

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

гр. Кула

Подмяна на тротоарен спирателен кран /ТСК / – частично спиране на водоподаването за града до 12:00 часа.

яну 15

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф80 в Западна промишлена зона – спиране на водоподаването в района на Топливо и старото ОКС до 15:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за втора главна улица на селото от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично  спиране на водоподаването за града до 13:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

 с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Ивановци

Подмяна на тротоарен спирателен кран /ТСК / – спиране на водоподаването за селото от до 12:00 часа.

 
яну 14

Отстраняване на аварии

с. Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Динковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Праужда

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Пролaзница

Подмяна на спирателен кран / СК / –  спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 15:00 часа.

яну 13

Отстраняване на аварии

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

 
яну 10

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф600 – частично спиране на водоподаването за кв.“Бонония“ бл.18÷31 и кв. „Акджамия“ от 09:30 до 17:00 часа.

.с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 9:30 до 11:00 часа.