Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

21.09.2022 г.
гр. Видин
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране водоподаването за кв.“Акджамия“ до 14:00 часа.
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране водоподаването за жк.“Баба Тонка“ бл.2 от 10:00 до 14:00 часа.
с. Арчар
Поради отстраняване на авария на главен водопровод от ПС“Добри дол“ за гр.Лом собственост на „ВиК ООД – гр.Монтана“ e преустановено водоподаването за селaта Арчар и Септемврийци до отстраняване на аварията.

повече информация

Отстраняване на аварии

15.09.2022 г.

с. Арчар

Поради отстраняване на авария в ПС “Добри дол“ собственост на „ВиК ООД- гр.Монтана“ ще бъде преустановено водоподаването за селaта Арчар и Септемврийци до 20:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

14.09.2022 г.

с. Арчар

Поради отстраняване на авария в ПС“Добри дол“ собственост на „ВиК ООД- гр.Монтана“ ще бъде преустановено водоподаването за село Арчар от 07:00 до 20:00 часа.

повече информация