Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

16.04.2021 г.

с. Градец                          

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за първа главна улица на селото от 10:00 до 13:00 часа.

повече информация

13.04.2021 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 300 по ул. „ Дунавска“ – спиране на водоподаването за улица „ Дунавска“ от 11:00 до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

30.03.2021 г.

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ по ул. „Любен Каравелов“ – спиране на водоподаването за ж.к. „Крум Бъчваров“, бл. 5, 6, 10 и 13 , ул. „Мизия“ и ул. „ Ильо Войвода“ до 13:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

24.03.2021 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул. „ Пазарска“ – спиране на водоподаването за улицата до 14:00 часа.

с. Покрайна

Подмяна на тротоаран спирателен кран /ТСК / – спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 14:00 часа.

повече информация