Аварии

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476 .

 

 

окт 18

Отстраняване на аварии

гр. Видин

За изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Реконструкция на централна пешеходна зона“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Търговска“ от 09:00 до 13:00 часа.

гр. Видин

Подмяна на СК на СВО по ул. „Преславска“ – спиране на водоподаването в кв. „Акджамия“ от 10:00 до 12.00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на аварии на главен и уличен водопроводи Ф150 и ф60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за града до 14:00 часа.

 

 
окт 16

Отстраняване на аварии

с. Иново

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12.00 часа.

с. Кошава

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

 с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

 с. Карбинци

Отстраняване на аварии на главен и уличен водопроводи Ф 200 и  Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

гр. Димово

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за града до 15:00 часа.

окт 15

Отстраняване на аварии

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13.00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

 
окт 14

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 по ул. „ Андрей Николов“ – спиране на водоподаването за  ул. „Андрей Николов“ и ул. „Димитър Хранов“ до 14.00 часа.

 с. Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за селото до 16.00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

окт 11

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен  водопровод Ф 80 в района на ж.к. „ Баба Тонка“ – спиране на водоподаването за ж.к. „Баба Тонка„ бл.3, бл.5 и бл.6 , ул. „Драган Цанков“,  ул. „Цар Иван Асен II“ до 20.00 часа.

гр. Видин

За изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Реконструкция на централна пешеходна зона“ – спиране водоподаването по ул.“Търговска“ и ул. „Общинска“ от 08:00 до 17:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 10.00 до 13.00 часа.

 
окт 10

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф200 в района на  Безмитна зона – спиране на водоподаването за Безмитна зона и Пристанище Север от 10.00 до 17.00 часа.

с. Пешаково

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 15.00 часа.

с. Иново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично  спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа.

гр. Димово

Отстраняване авария на СВО – частично спиране на водоподаването за града до 13.00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.