Аварии

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476 .

 

 

авг 15

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Поради изграждане на ново СВО по ул. „Трапезица“ – спиране водоподаването по улицата, ж.к.„Кольо Фичето“, ж.к. „Христо Ботев“ и прилежащите улици от 10.00 до 13.00 часа .

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 11:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за центъра на града до 15.00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за града до 16.00 часа.

 
авг 14

Отстраняване на аварии

<

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 по ул. „Райко Жинзифов“ – спиране на водоподаването в района между ул. „Райко Жинзифов“  и ул. „Христо Ботев“ до 14:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за висока зона на селото от 8:00 до 11:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10.00  до 12:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  частично спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Жеглица

Частично спиране водоподаването за селото до 16.00 часа поради изграждане на ново СВО.

авг 13

Отстраняване на аварии

с. Рупци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 и Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Праужда

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

 
авг 12

Отстраняване на аварии

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 17.00 часа.

с. Извор

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – частично  спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.

авг 09

Отстраняване на аварии

<

с. Кошава

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12.00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –частично спиране на водоподаването за Ниска зона до 16:00 часа. 

 
авг 08

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването по  ул. „Екзарх Йосиф I“ до “ул. „Васил Левски“ от 9.00 до 17.00 часа. 

гр. Димово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за града до 14.00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за града в махала „Арчар“ до 17.00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.