Аварии

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476 .

 

 

мар 08

Отстраняване на аварии

с. Бело поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

 
мар 07

Отстраняване на аварии

с. Aкациево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 11:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Гюргич

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф90 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за  селото от 11:00 до 14:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

мар 06

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф630 – спиране на водоподаването за част от к-с  „Бонония“ бл.17 до бл.31 до 17:00 часа.

с. Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

 
мар 05

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за кв. „Акджамия“ от 10:00 до 12:00 часа.

гара Срацимир

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 13:00 часа.

мар 01

Отстраняване на аварии

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за Ниска зона до 14:00 часа.

с. Чичил

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Яньовец

Отстраняване на авария на главен водопровод – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Ниска зона до 14:00 часа.

 
фев 28

Отстраняване на аварии

гр.Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод ф 80 – спиране на водоподаването за кв.“Нов път“ от 09:30 до 12:00 часа.