Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

03.11.2020 г.

Поради подмяна на част от главен водопровод ф377 за гр. Кула, ще бъде нарушено водоподаването за гр.Кула и селата Бойница, Старопатица, Цар Петрово, Тополовец, Чичил и Войницадо 24:00 часа на 03.11.2020 г.

повече информация

Отстраняване на аварии

29.10.2020 г.

гр. Видин

 Подмяна на спирателен кран /СК/  в ж.к.„Гео Милев“  –   спиране на водоподаването за част от  ж.к.“Гео Милев“  блокове № от 10 до 16 и бл.21 от  9:00 до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

23.10.2020 г.
с. Костичовци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.
с. Дружба
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – нарушено водоподаването за селото до 12:00 часа.

повече информация

Без водоподаване

21.10.2020 г.
гр. Видин
Подмяна на Спирателни кранове на главни водопроводи по ул.“Цар Симеон Велики“ – спиране на водоподаването за кв.“Акджамия“, ж.к „Бонония“, част от ул.“Цар Симеон Велики“ от Бензиностанция „Петрол“ до Мелницата, част от ж.к.“Г.Милев“ бл.17 и улиците от 09:00 до 17:00 часа.

повече информация