Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

25.08.2020г.

гр. Видин
Отстраняване на авария на уличен водопровод – спиране на водоподаването за кв. „ Нов път“ до 14:00 часа.
гр. Видин
Отстраняване авария на сградно водопроводно отклонение /СВО/ по ул.„Търновска“ – спиране на водоподаването за ул. „Търновска“, ул. „Марин Дринов“ и ул. „ Райко Жинзифов до 14 часа.
с. Ново село
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 110 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

повече информация

Без водоподаване

20.08.2020 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в ж.к.„Стамболийски“ – спиране на водоподаването за абонатите на ж.к. „ Стамболийски“ блокове № 1 до 11 от 09:30 до 16:00 часа.

повече информация

Без водоподаване

19.08.2020 г..

гр. Белоградчик За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик“ – спиране на  водоподаването за кв. „Чачин камък“ от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Без водоподаване

18.08.2020г.

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик“ – спиране на водоподаването за кв. „Чачин камък“ от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Реконструкция и отстраняване на аварии

13.08.2020 г.

гр.Видин

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването за бл.“Ст. Стамболов“№2 от 09:30 до 12:00 часа.

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик“ ще бъде спряно водоподаването за кв. „Чачин камък“ за времето от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Реконструкция и отстраняване на аварии

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик ще бъде спряно водоподаването за кв. „Чачин камък“ на 11.08.2020 за времето от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Реконструкция и отстраняване на аварии

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик ще бъде спряно водоподаването за кв. „Чачин камък“ на 11.08.2020 за времето от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

10.08.2020 г.

с.Акациево
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 АЦ – спиране на водоподаването за селото от 12.00 до 14:00 часа.
с.Рупци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 АЦ – спиране на водоподаването за селото от 09.00 до 11:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

07.08.2020 г.

гр.Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф90 ПЕ по ул.“Редута“ – спиране на водоподаването на абонатите по ул.“Редута“ и ул.“Узунова“ до 13:00 часа.

гр. Белоградчик

Реконструкция на главни водпроводи в централната градска част – спиране на водоподаването на абонатите в част от Висока зона до 17:00 часа.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

06.08.2020 г.

гр. Видин
Отстраняване на авария на уличен водопровод в жк „Бенковски“ – спиране на водоподаването за част от кв.“Калето“ от 10:00 до 14:00 часа.
с. Медешевци
Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф100АЦ – спиране на водоподаването за селото от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

05.08.2020 г.
с. Воднянци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото от 09:00 до 14:00 часа.
с. Карбинци
Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.
с. Плешивец
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 12:00 часа.
с. Медешевци
Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф100АЦ – спиране на водоподаването за селото от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

04.08.2020 г.
с. Гомотарци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 17:00 часа.
с. Слана бара
Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф150АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.
с. Ружинци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60АЦ – спиране на водоподаването за селото от 09:30 до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

03.08.2020 г.

гр. Видин
Отстраняване на авария на главен водопровод Ф600 – спиране на водоподаването за кв.“Акджамия“, част от кв.“Бонония“ и част от кв.“Калето“ от 10:00 до 14:00 часа.
с. Арчар
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за Турската махала от 10:00 до 15:00 часа.

повече информация