Изберете страница

Аварии

Отстраняване на аварии

24.08.2021 г.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод до жил. бл. „Химик“ № 15 – спиране на водоподаването за ж.бл.“Химик“ № 15, № 24 и № 25 на града от 11:00  до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

20.08.2021 г.

с. Плакудер
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.
с. Градец
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за втора главна улица на селото до 16:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

19.08.2021 г.
гр. Видин
Изграждане на сградно водопроводно отклонение по ул. „Баба Вида“ – спиране на водоподаването за кв.“Калето“ в участъка между „Стамбол капия“ и „ Кръстатата казарма“ от 10:00 до 16:00часа.
с. Раковица
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 110 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

18.08.2021 г.
гр. Видин
Изграждане на сградно водопроводно отклонение /СВО / по ул. „Ал. Стамболийски“ – спиране на водоподаването за улицата в участъка между ул. „ Цар Симеон Велики“ и ул. „Никола Вапцаров“ от 10:00 до 16:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

16.08.2021г.

с. Синаговци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.
с. Косово
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.
с. Костичовци
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.
с. Толовица
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

13.08.2021 г.

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 –  спиране на водоподаването за селото      до 11:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за  част от селото  до 13:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80  –  спиране на водоподаването за Маринска махала на  града  до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

12.08.2021 г.

гр. Видин
Отстраняване авария на СВО в кв. „Акджамия“ – спиране на водоподаването за квартала от 9:00 до 11:00 часа.
с. Салаш
Отстраняване на два броя аварии на водопроводи Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.
с. Вълчек
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

09.08.2021 г.
с. Търняне
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.
с. Въртоп
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.
с. Раковица
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.
с. Макреш
Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

04.08.2021 г.

гр. Видин

Изграждане на сградно водопроводно отклонение в Западна складова зона /ЗСЗ/ – спиране на водоподаването за ЗСЗ, кв. „Нов път“ , с. Новселци, с. Слана бара, с. Акациево и с. Рупци от 9:00 до 13:00часа.

повече информация

Без водоподаване

21.10.2020 г.
гр. Видин
Подмяна на Спирателни кранове на главни водопроводи по ул.“Цар Симеон Велики“ – спиране на водоподаването за кв.“Акджамия“, ж.к „Бонония“, част от ул.“Цар Симеон Велики“ от Бензиностанция „Петрол“ до Мелницата, част от ж.к.“Г.Милев“ бл.17 и улиците от 09:00 до 17:00 часа.

повече информация

Реконструкция и отстраняване на аварии

13.08.2020 г.

гр.Видин

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването за бл.“Ст. Стамболов“№2 от 09:30 до 12:00 часа.

Гр. Белоградчик

За изпълнение на строително монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа под централен градски площад “Възраждане“ гр. Белоградчик“ ще бъде спряно водоподаването за кв. „Чачин камък“ за времето от 08:00 до 17:00 часа.

повече информация