Аварии

Отстраняване на аварии

гр. Белоградчик
Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

19.03.2024 г.

гр. Видин

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин ще бъде спряно водоподаването

повече информация

Отстраняване на аварии

18.03.2024 г.

гр. Видин

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин ще бъде спряно водоподаването

повече информация

Отстраняване на аварии

15.03.2024г.

гр. Белоградчик

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на уличен водопровод“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“Христо Ботев“ от 8:30 часа до 16:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

13.03.2024 г.

гр. Видин

Поради извършване на строително-монтажна дейност по „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Сланотрън“ до гр. Видин ще бъде спряно водоподаването за Северна промишлена зона до 17:00 часа.

повече информация

Отстраняване на аварии

12.03.2024 г.

с.Черно поле

Поради авария на довеждащ водопровод до НР Черно поле е прекъснато водоподаването за с.Черно поле до отстраняване на аварията от ВиК ООД – Монтана.

повече информация
Skip to content