Аварии

„ВиК“ ЕООД Видин се извинява за причиненото неудобство на всички свои абонати.

Засегнатите от прекъсването на водоподаването, могат да получат повече информация от денонощния Дежурен диспечер на тел. 094/601023 и мобилен 0885 329 476 .

 

 

авг 29

Отстраняване на аварии

гр. Видин

За изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект „Реконструкция на централна пешеходна зона“ ще бъде спряно водоподаването по ул.“ Цар Симеон Велики“ в участъка между ул. „Цар Александър II“ и ул. „Екзарх Йосиф I“ от 09:30 до 17:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за Висока зона до 14:00 часа.

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за града в кв. „Гурково“ до 17:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13.00 часа.

 с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф200 – спиране на водоподаването за селото до 15.00 часа.

с. Дреновец

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

 
авг 28

Отстраняване на аварии

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

 гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за града в кв. „Гурково“  до 17:00 часа.

с. Пешаково

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 11.00 до 14.00 часа.

с. Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14.00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

авг 26

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф300 – спиране на водоподаването в кв. „Нов път“ , с. Рупци, с. Акациево, с. Новоселци и с. Слана бара от 10.00 до 16:00 часа.

 с. Покрайна

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Кутово

Отстраняване на авария на СВО – спиране на водоподаването за селото от 10.00 до 12:00 часа.

 
авг 23

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 по бул. „Панония“ – спиране на водоподаването за жил. блокове: „Космос“, „Лебед“ и „Гагарин“ до 14:00 часа.

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 в ж.к. „ Бонония“ – спиране на водоподаването за жил. блокове № 11,12 и 13 до 14:00 часа.

с. Въртоп

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

авг 22

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Поради изграждане на ново  СВО на търговски обект по ул. „Железничарска“  – частично спиране на водоподаването по ул. „Железничарска“ в района на Автогара Видин от 9.00 до 13:00 часа.

с. Ивановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Тошевци

Отстраняване на аварии на улични водопроводи  Ф100 и Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа

с. Слана бара

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 9.00 до 13:00 часа

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично  спиране на водоподаването за селото от 8.00 до 13:00 часа.

 
авг 21

Отстраняване на аварии

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф600 – спиране на водоподаването за Северна промишлена зона от 11:00 до 17:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 9.00 до 13:00 часа.

с. Воднянци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 9.00 до 12:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Държаница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.

с. Лагошевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с.Кладоруб

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.