Изберете страница

Новини и важни съобщения

Интервю на журналиста Силвия Чалъкова с инж. Илко Илиев, Управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин

ПРОЕКТЪТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕГИОНА Журналист /Силвия Чалъкова/ „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин изпълнява ключов за...

повече информация

22 МАРТ- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Скритото решение Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Нашата питейна вода и канализация, снабдяването с храна и природната среда – всичко това зависи от подпочвените води.Подземните води са изключително важни за здравословното...

повече информация

Цени на ВиК услугите от 01.01.2023г

На основание Решение №Ц-32/30.12.2022г, и Заповед №Р-253/30.12.2022г на Управителя на ВиК Видин ЕООД, считано от 01.01.2023г се променят цените на следните ВиК услуги: № по редНаименование на услугатаЦена без ДДС лв./куб.м.Начислен ДДСлв./куб.м.Цена с...

повече информация

“Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООДВи поздравява с настъпващите Коледни и Новогодишни празници, като пожелава на Вас и Вашите семейства много здраве, късмет и...

повече информация

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  

В резултат на изпълнението на проекта Дружеството е изпълнило в пълен обем сключеният договор   с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“, с  изпълнителя по договора   „ПРОТОК” Д.О.О

повече информация

Заболяване на инкасатор

Уважаеми клиенти, Поради заболяване на инкасатора Светлана Въткова, молим да подавате самоотчети в рамките на графика, по някои от следните начини: чрез приложението в сайта ни, с декларация на място в административната сграда на ул."Широка" №18на телефона на...

повече информация

Плащания през Български пощи

Уважаеми клиенти, Услугата на "Български пощи" за плащания на дължими суми за употребена вода е подновена. За ваше улеснение, може да плащате задълженията си в най-близкия клон на "Български пощи" по...

повече информация

Предложение за нови цени на В и К услуги за регулаторен период 2022-2026

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ, На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г. „В и К - Видин” ЕООД Видин уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за...

повече информация

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВАИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТАТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН Продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин по...

повече информация

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД, ГР. ВИДИН

Успешно продължава работата на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин  по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин. Срокът за реализация на проекта е до 31.12.2023г.   В...

повече информация

Клиентите с променени номера на БУЛСТАТ и данъчен номер трябва да заявят в срок до 19.01.2022г. новите такива.

повече информация

Продължава реализирането на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД

Продължава успешната работа по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД. “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД и Звеното за управление на проекта  работят усърдно съвместно...

повече информация

Предложение за нови цени на В и К услуги за регулаторен период 2022-2026

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ, На основание чл.18 от Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационните услуги приета с ПМС №8/18.01.2016г. и обнародвана в ДВ бр.6/22.01.2016г. „В и К - Видин” ЕООД Видин уведомява своите потребители, че ще внесе предложение за...

повече информация

Важно за потребителите

Уважаеми потребители, Съгласно изискванията на чл.56 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите, одобрен от КЕВР с Решение №ОУ-09/11.08.2014г. жалби, сигнали и заявления да ВиК оператора може да подава само потребител на ВиК услуга по смисъла на...

повече информация