Изберете страница

Новини и важни съобщения

График за есенната дезинфекция на водата

I.РАЙОН ВИДИН Група СЛАНОТРЪН – ВИДИНПС Сланотрън- КР-1,2,3,4 - 14 и 15.10.2023ПС Видин - Кос ШК - 1,2,3,4,4 и ВК Видин-Кос - 14 и 15.10.2023 ХИДРОФОРИ - ВИДИН 14 и 15.10.2023 Група БУКОВЕЦПС Буковец и НР Буковец 3.10.2023 Група БЯЛА РАДА-ПЕШАКОВО-Г.МАРИНОВО-ДРУЖБАПС...

повече информация

Район от гр.Видин без инкасатор

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН“ ЕООД уведомява своите потребители, живущи на следните адреси: ул. „Алеко Константинов“ ул. „Алеко Константинов“ 3 вх. А и вх. Б ул. „Алеко Константинов“ 4 вх. А, вх. Б и вх. В ул. „Алеко Константинов“ 6 ул. „Алеко Константинов“...

повече информация

15.09.2023

гр. Видин
Поради извършване на строително-монтажни работи по проект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона“ частично ще бъде преустановено водоподаването по ул. „Пазарска“ в района от ул.“Райнина“ до Кино Никра и част от ул.“Ю. Венелин“ до ул.Цар Симеон Велики“ от 08:00 до 15:00 часа.

повече информация

Дадено е начало на СМР по подмяната на гл. водопровод от помпена станция „Сланотрън” до гр. Видин

На 09.06.2023г в гр. Видин, се състоя официална церемония по откриване на строителен обект по проект № BG16M1OP002-1.016-0006-C03, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016, с бенефициент “Водоснабдяване и канализация – Видин” EООД, гр. Видин.

повече информация

Интервю на журналиста Силвия Чалъкова с инж. Илко Илиев, Управител на „Водоснабдяване и канализация – Видин“ ЕООД, гр. Видин

ПРОЕКТЪТ ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВИК – ВИДИН” ЕООД ЩЕ ПОДОБРИ КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕГИОНА Журналист /Силвия Чалъкова/ „Водоснабдяване и канализация - Видин“ ЕООД, гр. Видин изпълнява ключов за...

повече информация

22 МАРТ- СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА

Скритото решение Подземните води са невидими, но въздействието им е видимо навсякъде. Нашата питейна вода и канализация, снабдяването с храна и природната среда – всичко това зависи от подпочвените води.Подземните води са изключително важни за здравословното...

повече информация

Цени на ВиК услугите от 01.01.2023г

На основание Решение №Ц-32/30.12.2022г, и Заповед №Р-253/30.12.2022г на Управителя на ВиК Видин ЕООД, считано от 01.01.2023г се променят цените на следните ВиК услуги: № по редНаименование на услугатаЦена без ДДС лв./куб.м.Начислен ДДСлв./куб.м.Цена с...

повече информация

“Водоснабдяване и канализация Видин” ЕООДВи поздравява с настъпващите Коледни и Новогодишни празници, като пожелава на Вас и Вашите семейства много здраве, късмет и...

повече информация

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН” EООД ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ФУНКЦИИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ  

В резултат на изпълнението на проекта Дружеството е изпълнило в пълен обем сключеният договор   с предмет „Внедряване на допълнителни модули към интегрирана географска информационна система (ГИС)“, с  изпълнителя по договора   „ПРОТОК” Д.О.О

повече информация

Заболяване на инкасатор

Уважаеми клиенти, Поради заболяване на инкасатора Светлана Въткова, молим да подавате самоотчети в рамките на графика, по някои от следните начини: чрез приложението в сайта ни, с декларация на място в административната сграда на ул."Широка" №18на телефона на...

повече информация