Изберете страница

Уважаеми потребители,

 

Уведомяваме Ви, че поради отсъствие на инкасатора, отчитащ следните адреси:

 

АДРЕС

к-с“ СТРОИТЕЛ“ бл. 3 вх А , Б , В

 

ул. „ВЛАДИКИНА“ 55

ул.“ КАМЧИЯ“-  2А ,4, 6,8,10,12,

ул.“ МАРИЦА“ – 1,2,3,5,6,8,9,10,10А,12,12А,13,14,15,16,16А,17,18,18А,20,22,

                              24,26,28,30,32 вх.А ,Б,34,36

ул.“ СТОЯН ЛИЛОВ“ – 2,3,4,6,7,8

ул.“ СВЕТИ РОМИЛ ВИДИНСКИ“100,101,105

 

ул.  „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ „- 38,39,39А,40,41,41А,42,43,44,45,46,47,48,49,50,

                               52,53,54,55,57,58,59,60,61,61А,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 

                               72,73,74,74А ,75,76,77,78,78А,80,81,81А,82,84,86          

 

к-с“ ВИДА“ бл. 4 вх А , Б , В

 

к-с“ СТРОИТЕЛ“ бл. 2 вх А , Б , В

к-с“ СТАМБОЛИЙСКИ“ бл. 4 вх А , Б

ул.  „ТОДОР ВЕЛКОВ „- 7,9

 

к-с“ СТРОИТЕЛ“ бл. 1 вх А , Б , В

 

к-с“ СТРОИТЕЛ“ бл. 10 вх А , Б , В

 

к-с“ СТРОИТЕЛ“ бл. 9 вх А , Б , В , Г , Д

 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 16  и бл. 14  вх. А ,Б , В , Г

ул“ ХРИСТО БОТЕВ“ 2 вх. А , Б , В

ул.  „ДИМИТЪР ЦУХЛЕВ „ 11 вх. А , Б

 

ул.  „БЪРНИ БОНЧЕВ „ – 1,2,3,4,4А,5,6,6А,7,8,9,10,10А,12,14,15,39,41,43,45,47,

                               49,51,54,56,57,58 

ул.  „ПЧЕЛАРСКА“

 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 3  вх. А,Б.В 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 4  вх. А,Б.В 

 

к-с“ ВИДА“ бл. 5  вх А , Б , В

 

ул.  „ЕКЗАРХ ЙОСИФ „ – 67 вх. А и Б

ул.  „ЕКЗАРХ ЙОСИФ „ – 86

ул.  „ЕКЗАРХ ЙОСИФ „ -103 вх. А и Б

ул.  „ЕКЗАРХ ЙОСИФ „ -110 вх. А, Б и В

ул.  „ЕКЗАРХ ЙОСИФ „ -119

ул.  „ЕКЗАРХ ЙОСИФ „ -125

ул.  „АРДА „  1 вх. А и Б

 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 1  вх. А,Б,В,Г и Д 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 2  вх. Б.В,Г и Д 

 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 5  вх. А,Б.В,Г 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 6  вх. А,Б.В 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 7  вх. А,Б.В 

 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 8  вх. А,Б.В 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 9  вх. А,Б.В 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 10  вх. А,Б 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл. 11  вх. А,Б.В,Г 

 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл.12  вх. А,Б.В 

к-с“ ХРИСТО БОТЕВ“ бл.13  вх. А,Б.В 

 

ул. „ВЛАДИКИНА“ – 1,3,5,6,14,16,18,19,19А,20,21,22,25,27,28,29,31,32,33,34,35,

                               36,37,38,39,40,41.42,43,44,45,47,48,49,50,51,51А,53,64,70,72

бул. „ПАНОНИЯ „ – 19,22,24,26,36,38

 

 

 

 

молим абонатите да декларират данните на показанията на водомерите в имота си на гише „Информация“ във „В и К“ – Видин“ ЕООД или на office@vik-vidin.com . Ако не го направите, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.

Можете да заплатите задълженията си в касите на Дружеството на ул. „ШИРОКА“ 18 всеки работен ден от 08.00 часа до 18.00 часа, в касите на Easypay или Български пощи.