Изберете страница

Уважаеми потребители,

 

Уведомяваме Ви, че поради отсъствие на инкасатора, отчитащ следните адреси:

 

адрес
к-с „ХИМИК“, бл.7, А,Б
 
ул. „ХРИСТО БОТЕВ“12,14,16,25,35,37,38,39,40,41,42,43,44,46А,48,50
56,60,63,64,65,67А,69,87,97,97Б,99
 
ул. „ЦАР АЛЕКСАНДЪР II“, 94 А,Б,В
 
ул. „ЦАР АЛЕКСАНДЪР II“, 96 А,Б,В
ул. „ЦАР АЛЕКСАНДЪР II“, 94 Г,Д
 
 к-с „ХИМИК“, бл.25 А,Б,В,Г,Д,Е
 
к-с „ХИМИК“ бл.12, А,Б,В
 
 к-с „ХИМИК“, бл.23
 ул. „ПЕЙО ЯВОРОВ“, 31 Б
 
к-с „ХИМИК“, бл.6
к-с „ХИМИК“, бл.19/7
к-с „ХИМИК“, бл.16
 
 к-с „ХИМИК“, бл.20 А,Б,В,Г
 ул. „СВЕТИ МЕТОДИЙ“, 12
 
 к-с „ХИМИК“, бл.21 А,Б,В,Г
 
 к-с „ХИМИК“, бл.1
 к-с „ХИМИК“, бл.2
к-с „ХИМИК“, бл.3
 к-с „ХИМИК“, бл.5
 ул. „ЦАР АЛЕКСАНДЪР II“, 94
 
к-с „ХИМИК“, бл.22
 
 к-с „СЪЕДИНЕНИЕ“, бл.14 А,Б
 
 ул. „ЕЛИН ПЕЛИН“, 22
 ул. „ИСКЪР“ 1,5А,Б, 6,7,9,9А,11,12,19,20,21
ул. „СВЕТИ МЕТОДИЙ“, 2,4,6,21,22,23,24,30
ул. „СТЕФАН ЕЛЕНКОВ“4,4А,8,14,22,23,26,26А,28,29,30,30А,32
 
 ул. „ГОРАЗД“ 15,25,27,29,30,32,22,34,35,37,37А,39,45,45А,47А,Б
48,49,50,51,53,55,56,57,58,59,60,61,61А,62,63,64,64А,65,65А,66,68
69,70,72,74,76,76А,78,80 А,Б,82,84,86
 
 к-с „ХИМИК“, бл.13 А,Б,В,Г,Д
 
к-с „СЪЕДИНЕНИЕ“, бл.12  А,Б

 

 молим абонатите да декларират данните на показанията на водомерите в имота си на гише „Информация“ във „В и К“ – Видин“ ЕООД или на office@vik-vidin.com . Ако не го направите, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.

Можете да заплатите задълженията си в касите на Дружеството на ул. „ШИРОКА“ 18 всеки работен ден от 08.00 часа до 18.00 часа, в касите на Easypay или Български пощи.