Отстраняване на аварии

26.11.2019 г.

гр. Видин

За изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Реконструкция на централна пешеходна зона“ – спиране водоподаването по ул. “Пазарска“, ул. „Хан Аспарух“ и част от ул. „Цар Симеон Велики“ до 13:00 часа.