Отстраняване на аварии

27.11.2019 г.

гр. Видин

За изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Реконструкция на централна пешеходна зона“- спиране водоподаването  по ул. „Цар Симеон Велики“ от МОЛ „Видин до ул.“ Витоша“ от 9:30 до 13:00 часа.

с.Костичовци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с.Гранитово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 –  спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.