Отстраняване на аварии

28.11.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване авария на тротоарен спирателен кран /ТСК/ -  спиране на водоподаването за  ж.к. „Бонония“,  блокове  №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8 и № 12 от 9:30 до 13:00 часа.

с.Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.