Отстраняване на аварии

29.11.2019 г.

гр. Димово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за висока зона на града до 12:00 часа.