Отстраняване на аварии

02.12.2019 г.

гр. Видин

Отстраняване авария в района на централна пешеходна зона – спиране водоподаването по ул. „Градинска“ от ул. „Цар Симеон Велики“ до сградата на община Видин до 19:00 часа.

с.Дружба

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с.Бела Рада

Отстраняване на аварии на уличени водопроводи Ф80 и Ф100 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с.Раковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф250 – спиране на водоподаването за града до 17:00 часа и нарушено водоподаване за с. Чупрене, с. Върбово, с. Пролазница, с. Чифлик и с. Извос.