Отстраняване на аварии

07.01.2020 г.

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ в ж.к. „Гео Милев“ – спиране на вооподаването за жил. блокове № 24 и 25 в ж.к. „Гео Милев“ до 11:00 часа.

с .Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за втора главна улица на селото от 10:00 до 13:00 часа.