Отстраняване на аварии

08.01.2020 г.

гр. Видин

Подмяна на тротоарен спирателен кран /ТСК/ в кв „ Акджамия“ – спиране на водоподаването за квартала до 12:00 часа.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Въртоп

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за  селото до 12:00 часа.

с. Тошевци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф150 – спиране на водоподаването за  селото до 14:00 часа.