Отстраняване на аварии

09.01.2020 г.

с. Плакудер

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Дълго поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Плешивец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.