Отстраняване на аварии

13.01.2020 г.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.