Отстраняване на аварии

14.01.2020 г.

с. Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 –  спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Динковица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Праужда

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Пролaзница

Подмяна на спирателен кран / СК / –  спиране на водоподаването за селото от 13:00 до 15:00 часа.