Изберете страница

Досие на обществена поръчка 1 / 2020 г.

 

 

Дата на публикация

14.02.2020 г.

 

Наименование

 

Доставка на аварийни скоби

 

Връзка с АОП – досие на ОП

 

Обява на ОП

 

Връзка с АОП

 

Информация до АОП за публикувана обява

 

Документация за участие в ОП

 

Документи и образци

 

Контакти за доп. информация

 

094/ 601071

 

Статус

 

Отворена

 

Дата на публикация / създаване

 

14.02.2020 г.

 

Правен ред на възлагане

 

Събиране на оферти с обява

 

Обект на обществена поръчка

 

Доставка на аварийни скоби

 

Предмет на обществената поръчка

 

Доставка на аварийни скоби

 

Дата на публикация 24.02.2020г. 17:10ч.

 

Удължаване на срока за подаване на оферти

 

Дата на публикация 11.03.2020г.

 

Протокол комисия

 

Дата на публикацията 10.04.2020г.

 

Договор и приложения