Изберете страница

Уважаеми потребители,

Във връзка със ЗАПОВЕД на Министъра на здравеопазването РД – 01 – 124/13.03.2020 година Ви уведомяваме, че до 29.03.2020 година инкасаторите на Дружеството няма да отчитат водомерите в имотите на потребителите. За да се гарантира точност на задълженията Ви за изразходена вода, можете да декларирате данните за показанията на водомерите си на гише „Информация“ във „В и К“ – Видин“ ЕООД, на mail office@vik-vidin.com или gl.inspektor@vik-vidin.com, на следните телефони 094/988066, 094/988053 и 094/601099.  В случай че не го направите, ще Ви бъде начислен служебен разход на база на средния месечен разход на предходните два отчета.   

Задълженията се заплащат в касите на Дружеството на ул. „ШИРОКА“ 18 всеки работен ден от 08.00 часа до 18.00 часа, в касите на Easypay и Български пощи или чрез системите на e-pay.

Предварително Ви благодарим за съдействието и разбирането.