Отстраняване на аварии

18.03.2020 г.

с. Стакевци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Дъбравка

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за  селото до 14:00 часа.