Отстраняване на аварии

20.03.2020 г.

гр. Кула

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 200 – спиране на водоподаването за ниска зона на града до 14:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото до 12:00 часа.

с. Извор

Подмяна на тротоарен спирателен кран /ТСК / – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 11:00 часа.