Отстраняване на аварии

24.03.2020 г.

гр. Димово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80 – частично спиране на водоподаването до 14:00 часа.