Отстраняване на аварии

26.03.2020 г.

с. Ботево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.