Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в кв. „Нов път“ – спиране на водоподаването за квартала до 12:00 часа.

гр. Димово

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за града до 12:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Раковица

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.