Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод ф80 по ул. „Андрей Николов“ – спиране на водоподаването за квартал „ Акджамия“ до 13:00 часа.

 гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в ж.к. „Баба Тонка“ – спиране на водоподаването за ж.к. „Баба Тонка“  жил. бл. №2 до № 6 до 13:00 часа.

с. Бела Рада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за висока зона на селото от 10:00 до 12:00 часа.

с.Медовница

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране  на водоподаването за селото до 13:00 часа.