Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на сградно водопроводно отклонение /СВО / по ул. “Цар Симеон Велики“ – спиране на водоподаването по  ул. „Гео Милев“ и  ул. „ Цар Симеон Велики“ /около района на Енергото / до 15:00 часа.

с. Градец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф  80 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Димово

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично  спиране на водоподаването за града от 9:00  до 10:00 часа.