Изберете страница

От 16.05.2020г инкасаторите отново отчитат водомерите по адреси, съгласно графика им за отчет, за което Ви информират своевременно с поставяне на съобщение на входа.

Молим да им осигурите достъп до уредите за отчитане!

Благодарим Ви!