Изберете страница

с. Салаш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Ярловица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Вещица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране  на водоподаването за селото до 14:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в района на Южна промишлена зона / ЮПЗ/ – спиране на водоподаването за промишлената зона до 13:00 часа.

с. Бело поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.