Изберете страница

с. Кошава

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Раковица

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.

с. Карбинци

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф125 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на главен водопровод , експлоатиран от „ВиК“ – Монтана ООД – спиране на водоподаването за селото до отстраняване на аварията от „ ВиК“ – Монтана ООД.