Изберете страница

В сайта на дружеството ежемесечно ще се предоставя информация с графиците за отчитане на водомерите в етажна собственост – главни и индивидуални, като за момента данните са за инкасаторите на гр.Видин.

Когато представяте самоотчетите си за индивидуалните водомери, препоръчваме това да става в рамките до 24ч преди или след датата от графика, съгласно Наредба №4 от 14.09.2004г.