Изберете страница

Досие на обществена поръчка № 6 / 2020 г.

Дата на публикация

02.06.2020 г.

Наименование

Доставка на железен трихлорид (ферихлорид)

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява 9099140

Документация за участие в ОП

Документи

Проект на договора

Техническа спецификация

Образци

Контакти за доп. информация

094/ 601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

02.06.2020 г.

Правен ред на възлагане

Събиране на оферти с обява

Предмет на обществената поръчка

Доставка на железен трихлорид (ферихлорид)

Дата на публикация 12.06.2020гУдължаване на срока за получаване на оферти
Дата на публикация 13.07.2020гПротокол комисия
Дата на публикация 04.08.2020гДоговор

Приложения