Досие на обществена поръчка № 6 / 2020 г.

Дата на публикация

02.06.2020 г.

Наименование

Доставка на железен трихлорид (ферихлорид)

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява 9099140

Документация за участие в ОП

Документи

Проект на договора

Техническа спецификация

Образци

Контакти за доп. информация

094/ 601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

02.06.2020 г.

Правен ред на възлагане

Събиране на оферти с обява

Предмет на обществената поръчка

Доставка на железен трихлорид (ферихлорид)

Дата на публикация 12.06.2020гУдължаване на срока за получаване на оферти
Дата на публикация 13.07.2020гПротокол комисия
Дата на публикация 04.08.2020гДоговор

Приложения

Skip to content