Изберете страница

Дата на публикация

11.06.2020 г.

Наименование

Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/

 за обезводняване на уплътнена излишна утайка в ПСОВ Видин

Връзка с АОП – досие на ОП

Обява на ОП

Връзка с АОП

Информация до АОП за публикувана обява 9099506

Документация за участие в ОП

Документи и образци

Контакти за доп. информация

094/ 601071

Статус

Отворена

Дата на публикация / създаване

11.06.2020 г.

Правен ред на възлагане

Събиране на оферти с обява

Предмет на обществената поръчка

Доставка на химически реагент /полиелектролит – флокулант/

 за обезводняване на уплътнена излишна утайка в ПСОВ Видин

Дата на публикация 29.06.2020г.

Удължаване на срока за подаване на оферти

Дата на публикация 06.07.2020г.

Съобщение изпитване на мостри

Дата на публикация 23.07.2020г.

Протокол комисия

Дата на публикация 07.08.2020г.

Договор

Приложения