Изберете страница

с. Кутово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за селото от 9:00 до 11:00 часа.

с. Орешец

Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение / СВО/ – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Макреш

Изграждане на ново сградно водопроводно отклонение / СВО/ – частично спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.