Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за града до 14:00 часа.

с. Гомотарци

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Покрайна

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 11:00 часа.