Изберете страница

с. Шишенци

Авария в ел. захранването на  ПС “Шишенци“ – нарушено водоподаване за селото до отстраняване на аварията.

с. Шишманово

Авария в ел. захранването на  ПС “Шишманово“ – нарушено водоподаване за селото до отстраняване на аварията.

гр. Грамада

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично  спиране на водоподаването за града до 12:00 часа.