Изберете страница

с. Бела Рада

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Ясен

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 11:00 часа.

с. Флорентин

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.