Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на главен водопровод Ф 300 – спиране на водоподаването за кв. „Нов път“ , с. Новеселци, с. Слана бара, с. Рупци и с. Акациево до 15:00 часа

с. Бела Рада

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 11:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.