Изберете страница

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – частично спиране на водоподаването за града до 12:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.