Изберете страница

с. Капитановци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 13:00 часа.

с. Динково

Изграждане на сградно водопроводно отклонение / СВО/ – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.