Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за  кв. „Нов път“ до 13:00 часа.

гр. Грамада

Отстраняване на авария  на уличен водопровод Ф 110 – частично спиране на водоподаването за града до 12:00 часа.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.