Изберете страница

с. Кутово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото от 9:30 до 11:00 часа.

с. Динковица

Подмяна на спирателен кран  /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Бояново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.