Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК / по бул. „Панония“ – спиране на водоподаването за жил. сгради с № 28, 30, 32 и  34 / бл.“Лебед“, бл. „Космос“, бл. „Гагарин“/ от 9:00 до 12:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за кв. „Нов път“ от 10:00 до 14:00 часа

с. Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Покрайна

Подмяна на спирателен кран /СК / – частично спиране на водоподаването за селото до 11:00 часа.