Изберете страница

07.07.2020 г.

с. Черно поле

Отстраняване на авария на главен водопровод, експлоатиран от „ВиК“ ООД – Монтана – спиране на водоподаването за селото до отстраняване на аварията от „ ВиК“ ООД- Монтана.

с. Раброво

Поради профилактика на ел. мрежата от ЧЕЗ„Разпределение България“ АД – нарушено водоподаване за селото до 17:00 часа.