Изберете страница

гр. Белоградчик

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за ниска зона на града до 13:00 часа.

гр. Кула

Поради профилактика на ел. мрежата от ЧЕЗ „Разпределение България“ АД – нарушено водоподаване за висока зона на града от 10:00 до 17:00 часа.

с. Градец

Подмяна на спирателен кран /СК/ – частично спиране на водоподаването за селото до 11:00 часа.

с. Търняне

Отстраняване на аварии на улични водопроводи  Ф80 /2 броя/ – спиране на водоподаването за селото до 16:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – частично спиране на водоподаването за „Турската махала“ на селото от 10:30 до 15:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Ружинци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.