Изберете страница

гр. Видин

Подмяна на спирателен кран /СК/ по ул. „ Княз Дондуков“ – спиране на водоподаването за  ул. „ Княз  Дондуков“, ул. „ Васил Левски“ , ул. „Митрополит Кирил“ и ул. „Иван Вазов“ от 10:00 до 12:00 часа.

гр. Видин

Монтаж на пожарен хидрант /ПХ/ – спиране на водоподаването за СПЗ на града до 12:00 часа.

гр. Кула

Поради профилактика на ел. мрежата от ЧЕЗ „Разпределение България“ АД – нарушено водоподаване за висока зона на града от 10:00 до 17:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Дружба

Подмяна на спирателен кран /СК/ – спиране на водоподаването за селото от 10:00  до 12:00 часа.

с. Бяло поле

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Долни Лом

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.