Изберете страница

с. Дреновец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 90 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Боровица

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 80 – спиране на водоподаването за селото до 13:00 часа.

с. Върбово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Макреш

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 150 – спиране на водоподаването за селото до 15:00 часа.

с. Косово

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – частично спиране на водоподаването за селото до 14:00 часа.