Изберете страница

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в района на  ж.к. „ Крум Бъчваров“ блок № 5 – спиране на водоподаването за ж.к. „Крум Бъчваров“ бл.4, бл.5 и ул. „Мизия“ от 10:00 до 16:00 часа.

гр. Видин

Отстраняване на авария на уличен водопровод в района на ж.к .„Бонония“ блок № 5 – спиране на водоподаването за ж.к. „ Бонония“ бл. № 2 до 5 и бл. №12 от 9:00 до 15:00 часа.

с. Гара Орешец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 60 – спиране на водоподаването за селото до 12:00 часа.

с. Буковец

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 100 – спиране на водоподаването за ниска зона на селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Ботево

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф 125 – спиране на водоподаването за селото до 17:00 часа.