Изберете страница

гр. Грамада

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100АЦ – частично спиране на водоподаването за гр. Грамада до 12:00 часа.

с. Генерал Мариново

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото от 11:00 до 13:00 часа.

с. Раяновци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – частично спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 16:00 часа.