Изберете страница

гр. Дунавци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100АЦ – частично спиране на водоподаването за града от 10:00 до 13:00 часа.

с. Арчар

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 15:00 часа.

с. Гомотарци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф100АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.

с. Мали Дреновец

Отстраняване на авария на довеждащ водопровод Ф100АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 14:00 часа.

с. Гомотарци

Отстраняване на авария на уличен водопровод Ф80АЦ – спиране на водоподаването за селото от 10:00 до 12:00 часа.